mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

krwinka2 Współpraca z PCK pckOd wielu lat szkoła aktywnie współpracuje z PCK. Dowodem tego są liczne dyplomy, wyróżnienia dla uczniów, którzy aktywnie uczestniczą w konkursach, zawodach ratowniczych i akcjach humanitarnych organizowanych przez PCK. Uczniowie wspierają działalność charytatywną - kwesty uliczne pod hasłem „Pomagamy potrzebującym - Bądź z nami”. Uzyskane fundusze przeznaczone są na pomoc ludziom samotnym i chorym pozostających bez opieki oraz na wyżywienie dla dzieci z najuboższych rodzin.
Uczniowie , którzy raz już uczestniczyli w kwestach ulicznych sami chętnie później biorą udział w takich akcjach stając się wrażliwymi na potrzeby innych ludzi.
Wśród wielu problemów doby współczesnej na plan pierwszy wysuwa się stale wzrastające zagrożenie życia ludzkiego spowodowane chorobami cywilizacyjnymi, a także wypadkami komunikacyjnymi. Wypadki nagłe w wyniku których dochodzi do zatrzymania pracy serca i oddechu wymagają natychmiastowej pomocy osób będących świadkami zdarzenia. Nie można czekać aż do czasu przybycia pomocy lekarskiej.
Uczniom organizowane są szkolenia i zawody ratownicze Młodzi ratownicy.

krw1


Ratując drugiego człowieka często potrzebna jest krew. Dlatego organizowane są spotkania z honorowymi dawcami krwi, wycieczki do Stacji Honorowego Krwiodawstwa. Duża ilość uczniów pełnoletnich oddaje honorowo krew. W roku szkolnym 2014/ 2015 oddano około 57 litrów krwi. Młodzież ZSS uczestniczy w Turnieju szkół ponad gimnazjalnych: Młoda Krew Ratuje Życie.

krw2


DYPLOMY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE NASZEJ SZKOLE PRZEZ PCK
dnm dnm dnm

pck2010
 
 
pck2014 pck2015 pckodz2015

 

dyplom pck2016

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad