mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

klub milosnikow ekologii

Klub Miłośników Ekologii, działający od lat w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie, to oferta edukacyjna skierowana do uczniów zainteresowanych strukturą i funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego oraz przyczynami i konsekwencjami zachodzących w nim zmian, a także sposobami ochrony jego zasobów. Uczniowie, wraz z opiekunami Koła,  organizują akcje i konkursy o tematyce ekologicznej dla społeczności szkolnej, a także uczestniczą w przedsięwzięciach proekologicznych organizowanych przez instytucje zewnętrzne.

Na szczególna uwagę zasługują te działania, które promują postawy dbałości o stan najbliższego otoczenia, w myśl hasła: „Myśl globalnie, działaj lokalnie” (m.in.: udział w akcji  „Sprzątanie świata”, zbiórki plastikowych nakrętek, elektrośmieci i makulatury itp.), a także integrują wiedzę z różnych dziedzin  (np. zajęcia terenowe w Lasku Arkońskim i Puszczy Bukowej, wycieczki krajoznawcze).

 

 

 

KME 1

KME 2

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad