mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Patronat firmy Bemo Motors

 

PATRONAT FIRMYBEMO-MOTORSbmm

lfordm lvolvom lmmm lhyu lmazdam

lsuzuki

 

     W sierpniu 2010 roku została podpisana umowa o objęciu szkoły patronatem przez grupę BEMO-MOTORS, będącej serwisem autoryzowanym i dilerem firm: Ford, Volvo, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, Mazda w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia we wrześniu 2010 roku wyodrębniono klasę technikum samochodowego, specjalizującą się w w/w markach.

 bemo11a bemo2

autom2

 

Uczniowie tej klasy część praktyk zawodowych realizują w wyznaczonych placówkach grupy BEMO-MOTORS w Szczecinie.

 

 bemo3

 

        bemo4 
bemo5

 

     W ramach patronatu szkoła otrzyma niezbędną pomoc w zakresie szkoleń kadry pedagogicznej, literatury, pomocy dydaktycznych związanych ze stosowanymi rozwiązaniami w samochodach marek sprzedawanych i obsługiwanych przez BEMO-MOTORS. Planowane jest przekazanie zespołów i części odzyskanych w ramach napraw gwarancyjnych pojazdów oraz ich dostosowanie do potrzeb edukacyjnych.


     Ideą patronatu jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, mogących podjąć pracę w autoryzowanych  serwisach specjalizujących się w pojazdach: Ford, Volvo, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, Mazda.


     W ostatnim roku nauki uczniowie tej klasy zostaną poddani ocenie z przygotowania zawodowego i otrzymają odpowiednie certyfikaty poświadczające umiejętności.

 

     Klasy patronackie tworzy się z klas drugich technikum samochodowego. Głównymi kryteriami naboru są dobre wyniki w nauce w klasie pierwszej oraz nienaganne zachowanie.  Ukończenie nauki w takiej klasie wiąże się z doskonałym przygotowaniem zawodowym, dodatkowymi możliwościami pracy oraz prestiżem.

 

     W ramach patronatu w kolejnych latach również będą tworzone kolejne klasy tego typu.

 


Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad