mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHSzkoła: Branżowa Szkoła II stopnia nr 3

Czas nauki: 2 lata (4 semestry) 

Forma kształcenia: zaoczna ( sobota – niedziela co 2 tygodnie ). Nauka jest bezpłatna.

Języki obce: język angielski.

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia, uczącej w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych

Nauka w Branżowej szkole II stopnia trwa 2 lata i umożliwia absolwentom Branżowej szkoły I stopnia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika pojazdów samochodowych oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych. 

Zawód kształcący specjalistów z dziedziny diagnostyki oraz naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.

Absolwenci uzyskają wiedzę w zakresie:

 • budowy i zasady poprawnej eksploatacji i naprawy pojazdów
 • metod nowoczesnej diagnostyki komputerowej
 • zaawansowanych systemów elektroniki pojazdowej

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zainteresowania techniczne
 • koordynacja zmysłowo-ruchowa
 • wyobraźnia przestrzenna
 • podzielność uwagi
 • szybka orientacja i spostrzegawczość
 • koncentracja uwagi
 • odporność na warunki środowiska pracy
 • otwartość na innowacje technologiczne

 

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

 • salonach obsługi i sprzedaży samochodów
 • serwisach naprawczych pojazdów samochodowych
 • stacjach diagnostyki pojazdów
 • stacjach kontroli pojazdów
 • firmach przewozowych i kurierskich
 • firmach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad