mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

 

elektromechanik pojazdów samochodowychmechanik pojazdów samochodowych
 

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHSzkoła: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9
Czas nauki: 3 lata,
Język obcy: język angielski lub język niemiecki.

Głównym zadaniem elektromechanika pojazdów samochodowych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pojazdów samochodowych. Praca polega na dokonywaniu demontażu i montażu układów mechanicznych i elektrycznych lub ich elementów w pojazdach samochodowych, kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów mechanicznych oraz elektrycznych oraz przeprowadzeniu ich regulacji oraz konserwacji, dokonywaniu ich napraw lub wymiany zużytych części.


Predyspozycje do zawodu:

 • zainteresowania techniczne
 • dobra sprawność ruchowa
 • prawidłowy wzrok, rozróżnianie barw
 • koncentracja i podzielność uwagi
 • odpowiedzialność, dokładność i spostrzegawczość
 • cierpliwość i wytrwałość
 • staranność


Absolwent jest przygotowany do:

 • oceny stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych,
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń
 • wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych
 • przeprowadzenia konserwacji i przeglądów okresowych

 

Nauczanie obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe (np. podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów Samochodowych, przepisy ruchu drogowego, pracownia elektromechaniki i elektroniki).


Absolwenci:

 • uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w wybranym zawodzie
 • zdobywają wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do liceum dla pracujących
 • mogą podjąć pracę w zakładach mechanicznych lub zakładach naprawczych
 • potrafią posługiwać się technologią komputerową

 

Zawód elektromechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach.

 

 

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHSzkoła: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9
Czas nauki: 3 lata,
Język obcy: język angielski lub język niemiecki.

Kandydat do zawodu powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniami technicznymi
 • wyobraźnią przestrzenną
 • podzielnością uwagi
 • spostrzegawczością
 • koncentracją uwagi
 • odpornością na warunki środowiska pracy
 • otwartością na innowacje technologiczne

 

Nauczanie obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe (np. podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, konstrukcja pojazdów samochodowych, eksploatacja pojazdów samochodowych, przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych).


Absolwenci:

 • uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w wybranym zawodzie
 • zdobywają wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do liceum dla pracujących
 • mogą podjąć pracę w zakładach mechanicznych lub zakładach naprawczych
 • potrafią posługiwać się technologią komputerową

 

Szczegółowy zakres działań mechanika będzie zależny od miejsca pracy, gdyż wiele zakładów wybiera konkretną specjalizację. Do jego zadań może należeć: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów, w których przewidziane są takie zabiegi. Oznacza to, że mechanik musi posiadać dogłębną znajomość budowy i zasady działania wszystkich zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza w obrębie obsługiwanej marki i typu pojazdu.


Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

 • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych
 • stacjach diagnostyki pojazdów
 • zajezdniach i bazach transportowych
 • firmach przewozowych i kurierskich
 • firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne
 • firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad