mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

  BIBLIOTEKA 

Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie

bib1 

Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji, w tym – do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji, wdraża do korzystania z różnych źródeł informacji w tym multimediów. Biblioteka szkolna jest ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i systemu biblioteczno – informacyjnego resortu oświaty i wychowania. Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.

bib2

Zbiory

W naszych zasobach znajduje się ponad 35 tys. woluminów książek opracowanych i udostępnianych na samodzielnym stanowisku komputerowym – „MOL Optivum”.

bib3

Gromadzimy :

  • lektury, literaturę piękną, naukową i popularnonaukową, książki do przedmiotów zawodowych, literaturę pedagogiczną
  • czasopisma: Auto Moto Serwis, Auto Expert, Auto Świat. Poradnik, Eko i My, Wiedzę i Życie, Głos Nauczycielski, czasopisma pedagogiczne
  • zbiory specjalne: filmy VHS, płyty CD i DVD, audiobooki.

bib4

Katalogi :

Program „MOL Optivum” tworzy katalogi:

  • katalog alfabetyczny
  • katalog tytułowy
  • katalog przedmiotowy

Każdy opis bibliograficzny jest przygotowany zgodnie z odpowiednią normą opisu bibliograficznego, a sporządzony w ten sposób opis uzupełniony jest o hasła przedmiotowe i UKD.

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad