mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

UCZNIOWIE UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (SOCJALNEGO) MOGĄ POBIERAĆ WNIOSKI NA PORTIERNI, U PEDAGOGA SZKOLNEGO LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ bip.um.szczecin.pl.

Pomoc dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie

Gminy Miasto Szczecin

 

Kryterium dochodowe 456 zł na 1 osobę w rodzinie.

 

 

Wypełnione wnioski wraz z dokumentacją składa się u pedagoga do dnia 15 września 2014r.

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad